?
Seznam produktů

NOVADURIT® V 115

Popis

NOVADURIT® V 115 je vysokopevnostní jednosložková anaerobní pryskyřice
s nízkou viskozitou určená pro upevňování válcových dílů a vymezování vůlí.
Maximální obvodová spára je 0,15 mm. Barva zelenohnědá.

Použití

NOVADURIT ® V 115 je určen k vysokopevnostnímu zajištění válcových dílů. Vysoká pevnost spoje umožňuje vymezit vůle při montáži ložisek, oběžných kol, ozubených kol, řemenic, hřídelí a mnoha dalších válcových spojů. Obnovuje uložení (lícování) opotřebovaných nebo vyběhaných dílů. Zajišťuje zejména vysokopevnostní spojení suvných a lisovaných válcových částí tam, kde se vyžaduje vysoká spolehlivost. Produkt vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy a manipulační doba je 5–30 min (mění se v závislosti na teplotě a povrchu). Vytvrzení můžeme urychlit použitím NOVADURIT ® AKTIVÁTORU.

Poptávka

Sklad. č. Balení Počet kusů
550 500 lahvička 50 g
550 505 lahev 250 g
550 510 kanystr 1000 g

moje poptávka

Ke stažení

Katalogový list Bezpečnostní list

všechny soubory ke stažení

najít nejbližšího prodejce

1. Odstraňte staré zbytky tmelů (např. výrobkem REMOVER® TAL). Pro co nejlepší výsledky ještě
vyčistěte všechny styčné povrchy pomocí výrobku TECHNOSOL® a nechte je dobře uschnout.
2. Pokud je lepeným materiálem neaktivní kov nebo je rychlost vytvrzování příliš pomalá,
použijte NOVADURIT ® AKTIVÁTOR a nechte jej dobře vyschnout.
3. Pro sestavy s kluzným uložením – naneste produkt na náběžnou hranu čepu a na vnitřní povrch
kroužku a při sestavování otáčejte čepem vůči kroužku, aby se zajistilo dobré rozetření produktu.
4. Pro sestavy s přesahem – naneste produkt důkladně na oba spojované povrchy a slisujte sestavu odpovídajícím tlakem.
5. Pro sestavy lisované za tepla by se měl produkt nanášet na čep a kroužek by se měl předehřát
tak, aby byla vytvořena dostatečná vůle pro volné navlečení na čep.
6. Díly mají být ponechány v klidu dokud není dosaženo odpovídající manipulační pevnosti.
7. Pro snazší demontáž použijte místní ohřev až do přibližně 250 °C a rozeberte za tepla doporučeným vybavením.

Upevňování válcových dílů
Vymezuje vůle
Vysoká pevnost
Maximální spára 0,15 mm
Chemický typurethan methakrylát
Barvazelenohnědá
Korozivitažádná
Bod vzplanutí> 100 °C
Maximální spárado 0,15 mm
Viskozitastřední 500 mPas
Teplotní rozsah–55 °C až +150 °C
Tlaková odolnost25–30 N/mm2
Manipulační doba5–30 min

Související produkty