?
Seznam produktů

TLAKOVÁ MAZNICE

Popis

TLAKOVÁ MAZNICE

SYSTÉM KARTUŠÍ

LUBE SHUTTLE

Poptávka

Sklad. č. Balení Počet kusů
205 350 1 ks

moje poptávka

Ke stažení

Katalogový list

všechny soubory ke stažení

najít nejbližšího prodejce

1. Systém Lube­Shuttle je použitelný pouze pro plastická maziva plněná v kartuších tohoto systému.
2. Důležité upozornění – před použitím je nutné se přesvědčit, zda pozinkovaná válcovitá část tlakové maznice je pevně nasazena a našroubována na předním dílu maznice s pákovým mechanizmem.
3. Na přední část maznice našroubujeme přiloženou pogumovanou pancéřovou tlakovou maznici se závitem M 10 × 1 vhodnou pro pracovní tlaky 400 barů.
4. Vezmeme příslušný typ mazacího tuku v kartuši systému Lube­Shuttle a horní část krytu kartuše vložíme do výřezů ve spodní části pákového mechanizmu a otočením otevřeme kartuši.
5. Kryt kartuše slouží po použití plastického maziva k opětnému uzavření kartuše.
6. Kartuši systém Lube­Shuttle nasadíme do válcovité části tlakové maznice, našroubujeme a utáhneme ji.
7. Na přední straně tlakové maznice je umístěn odvzdušňovací ventil, jehož stlačením a zároveň pumpováním pákovým mechanizmem odstraníme přebytečný vzduch a umožníme „nasátí“ plastického maziva z kartuše do pogumované pancéřované tlakové hadice a následně do jednotlivých mazacích míst. Tento krok je potřeba provést jen při nasazení nové kartuše, pokud neměním různé druhy plastických mazadel nebo tlakové hadice.

otevření kartuší bez nářadí
jednoduché, rychlé a naprosto čisté vložení a vyjmutí mazací kartuše, bez otevření mazacího lisu
trvalá kontrola plnicího stavu a druhu tuku zvenčí
optimální vyprázdnění zbytků z kartuší
naprosto ekologické
je možné ekonomické doplnění pomocí plnicího přístroje na mazací lis a adaptéru pro
opětovné plnění
cenově výhodnější kvůli opětovnému plnění
pracovní tlak nad 400 bar, nejvyšší tlak cca 800 bar

Tlaková maznice pracuje pod vysokým tlakem až do cca 800 barů. Neodborné zacházení nebo manipulace může mít za následek těžká zranění. V žádném případě vysokotlakou část maznice nesměřujte proti lidem. Před použitím vyzkoušejte, zda není některý díl poškozen, obzvláště pogumovaná pancéřová tlaková hadice. V případě poškození vyměňte příslušný díl za nový. Prázdné kartuše systému Lube­Shuttle je možno znovu plnit plastickým mazivem prostřednictvím plnicího zařízení systému Lube­Shuttle, které je možno objednat jako samostatnou sadu. Pro podrobnější informace kontaktujte Vašeho regionálního obchodně­ technického poradce nebo Vám budou sděleny přímo v sídle firmy Novato spol. s r.o.