?
Seznam produktů

DEFOS®

Popis

DEFOS® je výrobek ve spreji určený pro jednoduchou kontrolu těsnosti svarů a šroubových spojů potrubí při jeho tlakových zkouškách. Obsahuje inhibitor koroze.

Použití

DEFOS® umožňuje jednoduchou kontrolu těsnosti svarů a spojů potrubí i celých zařízení při tlakových zkouškách. Kontrolovaná místa stačí pouze postříkat a při úniku vzduchu či plynu se únik projeví tvorbou pěny. Tím jednoduše rozpoznáme netěsnost systému. Tento výrobek se uplatňuje zejména při instalaci nových potrubí, ale i při kontrole systémů starých. Aby výrobek nepodporoval korozi, obsahuje inhibitor koroze. Neovlivňuje kvalitu opravovaných svarů.

Poptávka

Sklad. č. Balení Počet kusů
201 205 0,5 l rozprašovač
201 210 10 l kanystr
201 225 25 l kanystr

moje poptávka

Ke stažení

Katalogový list Bezpečnostní list

všechny soubory ke stažení

najít nejbližšího prodejce

DEFOS® nastříkejte ze vzdálenosti cca 20 cm na kontrolované místo. Pokud je v potrubí tlak, tak se případná netěsnost v kontrolovaném místě projeví tvorbou bublinek a pěny. Po odzkoušení je možné kontrolované místo otřít hadrem.

snadná aplikace
obsahuje inhibitor koroze
neovlivňuje kvalitu svaru
Hodnota pH6
Tenze par (20 °C)520 kPa
Hustota (20 °C)1025 kg/m3