?
Seznam produktů

SKS®

Popis

SKS® – separační kapalina pro svařování slouží k ochraně svařovaných dílů a svařovacích trysek hořáků před ulpěním kapiček kovu. Neobsahuje silikon ani látky, jejichž výpary jsou nebezpečné. Nemění kvalitu svaru.

Použití

Hodí se pro všechny typy svařování. Je dodávaná v kanystru, nikoli v tlakové nádobě s hořlavým plynem. SKS® významně prodlužuje životnost hořáků a usnadňuje čištění svarů. Před další povrchovou úpravou není třeba speciální čištění svařovaných dílů.

Poptávka

Sklad. č. Balení Počet kusů
590 200 5 l kanystr
590 225 25 l kanystr

moje poptávka

Ke stažení

Katalogový list Bezpečnostní list

všechny soubory ke stažení

najít nejbližšího prodejce

SKS® naneste rovnoměrně rozprašovačem okolo místa budoucího svaru a na hořák (svařovací trysku). Ulpěné kapičky kovu lze snadno otřít. Po svařování není nutné speciální čištění, hořák a okolí svaru stačí otřít hadrem. SKS® i do svařovacích automatů pro všechny typy svařování.

SKS® je nehořlavá
netoxická
dobře biologicky rozložitelná
zvyšuje bezpečnost práce
zkracuje dobu čištění svaru
Hustota (20 °C)1050 kg/m3
pH (20 °C)6–7
Bod vzplanutí> 400 °C