?
Seznam produktů

KORALON®

Popis

Vodou ředitelný odstraňovač koroze, nepoškozující plasty, sklo, gumu, hliník. Je nehořlavý, ekologický, biologicky odbouratelný, bez výstražných symbolů, neobsahuje kyseliny.

Použití

Profesionální ekologický odstraňovač koroze. pH neutrální složení nepoškozuje lehké kovy, plasty, gumu, sklo, chrom, barvy. Díly určené k odstranění koroze nemusí být rozebrány. Roztok může být opakovaně používán.

Poptávka

Sklad. č. Balení Počet kusů
200 740 900 ml láhev
200 742 5 l kanystr
200 745 25 l kanystr

moje poptávka

Ke stažení

Katalogový list Bezpečnostní list

všechny soubory ke stažení

najít nejbližšího prodejce

1. Díly k vyčištění zbavte mastnoty a volné koroze. Urychlíte tak proces odrezování a prodloužíte životnost roztoku a jeho možné opakované použití. KORALON® koncentrát zřeďte vodou v poměru 1 : 4 (1 díl koncentrátu : 4 díly vody). Použití teplé vody urychluje proces odrezování. Ideální teplota roztoku je 20 °C až 50 °C. Znamená to, že objekt, který bude vyčištěn od rzi během 1 hodiny při 20 °C, bude při 7 °C potřebovat až 5 hodin.

2. Připravené díly určené k odstranění koroze ponořte do teplého roztoku. Pravidelně kontrolujte proces čištění a vyčkejte dokud koroze nebude rozpuštěna.

3. Vyčištěné díly opláchněte vodou.

Odrezování velkých objektů:

Zajistěte neustálou cirkulaci roztoku přes zkorodované plochy, dokud nedojde k úplnému rozpuštění koroze. Použijte velkou nádobu, plachtu apod. pod čištěný objekt a napojte na malé čerpadlo s hadicí a nechte roztok KORALONU® cirkulovat přes znečištěné plochy. Vyčištěné díly opláchněte vodou. Odstranění hloubkové koroze (5 mm a více) může vyžadovat působení roztoku přes noc. Průměrný čas potřebný k odstranění koroze je 5 až 12 hodin. Proti působení koroze opětovně namočte v čistém roztoku KORALONU® a nechejte zaschnout. Můžete použít rozprašovač a nechat zaschnout. Pro opětovné použití z roztoku odstraňte uvolněnou korozi např. roztok přefiltrujte. Odpařování roztoku – tak jako veškeré kapaliny na vodní bázi ztrácejí vodu odparem, tak i roztok KORALONU® působením teploty a dlouhé expozice ztrácí na objemu. Doporučujeme používat uzavřené nádoby. Tam, kde to není možné, označte hladinu na nádobě před čištěním. Po čištění výšku hladiny zkontrolujte a odpařenou vodu můžete opět doplnit na původní hodnotu.

Ukázky aplikace

 

Pokud jsou ztráty roztoku způsobeny rozlitím nebo úkapy, vynášením, vodu nedoplňujte, došlo by k naředění roztoku. Reakce s materiály: KORALON® neobsahuje kyseliny, a tak může být bezpečně použit na různé povrchy jako např. sklo, chrom, gumu, těsnění, hliník, mosaz, měď. Reakci s barvou nutno vyzkoušet. U starých nátěrů může dojít k měknutí barvy při expozici nad 10 hodin. KORALON® neodstraní korozi pod nátěry.

Skupenství (20 °C)kapalina
Barvačirá až slabě rezavá
Zápachmírný
Hodnota pH5,5–6,5
Hustota (20 °C)1,03 g/cm3