?


Čištění chladících a topných okruhů a zařízení

Společnost NOVATO má unikátní postup pro čištění a proplachování chladicích a topných okruhů a zařízení, velmi kvalitní chemii, dlouholeté zkušenosti v této oblasti a vyškolený tým spolupracovníků. Kvalitní čištění těchto zařízení přináší zákazníkům významné finanční úspory, zabraňuje velkým tepelným ztrátám, přetěžování agregátů a zajišťuje tak optimální chod zařízení.

Čištění chladicí tunelové pece

Čištění chladicího okruhu nakladače KOMATSU

 

Proč čištění chladících a ohřívacích systémů?

Vodní kámen je výborný izolant – vrstva 0,1 mm snižuje účinnost výměníku tepla až o 30 %, tato vrstva kamene naroste v průměrně tvrdé vodě za 6 měsíců, po 12 měsících může být vrstva až 0,5 mm a po 18 měsících již nemusí být čištění účinné.

Praní 50 let starého litinového kotle 

Praní šneku plynového kotlePraní šneku plynového kotle

 

Systémy doporučujeme čistit každých 12 měsíců!

Tuto problematiku řešíme následovně:

  • čištění zařízení od vodního kamene a dalších usazenin provádíme jako službu (pracovník firmy přijede k vám a přímo na místě provádí čištění)
  • prodáváme veškeré produkty potřebné k čistění zařízení od vodního kamene a dalších usazenin

Před čištěním vodního kamene

Po vyčištění vodního kamene

 

Jak pracuje VSBM a k čemu se používá

VSBM je speciální proplachovací zařízení určené k čištění chladicích a topných systémů. Ohřívá čisticí kapalinu a zvyšuje tak účinnost čištění, dokáže systém proplachovat s proměnlivou intenzitou i směrem a současně filtruje vyplavené nečistoty hrubým sítkem v plnicím otvoru a jemným filtrem před čerpadlem, čímž se nečistoty do systému již nevrací. Napájení VSBM je 400/230V. Při napájení 230V je ovšem snížen topný výkon na 1/3, a tudíž je nutné počítat se značně delší dobou čištění. Proplachovací zařízení je určené k čištění a proplachování tepelných výměníků, vodovodních rozvodů, lisovacích a vstřikovacích forem, chladičů, čerpadel, kotlů a všech typů chladicích a topných okruhů, kde dochází k zanášení systému usazeninami tvořenými použitým médiem. V zařízení používejte výhradně doporučené produkty.

VSBM

Čištění mazacího okruhu převodovky důlního stroje

Čištění chladicích okruhů vstřikolisu

Čištění výměníků tepla, výška výměníku 2,5 m, průměr připojovacího potrubí 200 mm

 

DOPORUČENÉ PRODUKTY:

K rozpouštění vápenných usazenin výrobek K 3® společně s inhibitorem koroze K 3®i pro snížení korozivního účinku kyselých čisticích přípravků na kovy. K neutralizaci, pasivaci čištěných systémů a k odstraňování různých kalů a karbonů jsou doporučeny výrobky NOVALON®, NOVALON® 2000, NOVALON® 5000 a vysoce účinný ODPĚŇOVAČ N 205, který eliminuje pěnivost čisticího roztoku.