?
Seznam produktů

NOVADURIT® H 111

Popis

NOVADURIT® H 111 je středněpevnostní jednosložková anaerobní pryskyřice
určená pro těsnění závitů hydraulických soustav. Odolává hydraulickým
kapalinám a vysokým tlakům. Maximální vůle 0,15 mm. Barva oranžová.

Použití

NOVADURIT ® H 111 se používá jako speciální těsnění závitových spojů potrubních systémů, které je schopné odolávat vysokým tlakům a má vynikající těsnicí odolnost vůči většině průmyslových a hydraulických kapalin. Těsní hydraulické a pneumatické rozvody. Nevyžaduje velký dotahovací moment. Produkt vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi spojovanými kovovými povrchy a manipulační doba je 5–15 minut (mění se v závislosti na teplotě a povrchu). Vytvrzení můžeme urychlit použitím NOVADURIT ® AKTIVÁTORU. Smontované části mohou být snadno rozebrány s použitím normálního nářadí.

Poptávka

Sklad. č. Balení Počet kusů
550 700 lahvička 50 g
550 705 lahev 250 g
550 710 kanystr 1000 g

moje poptávka

Ke stažení

Katalogový list Bezpečnostní list

všechny soubory ke stažení

najít nejbližšího prodejce

1. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme odstranit stará těsnění (např. výrobkem REMOVER® TAL) a spojované plochy odmastit výrobkem TECHNOSOL®, který necháme dobře vyschnout.
2. Pokud jsou spojované materiály neaktivní nebo potřebujete urychlit dobu vytvrzování, naneste na všechny plochy NOVADURIT® AKTIVÁTOR a nechejte dobře uschnout.
3. Před použitím tmel důkladně protřepejte.
4. Aby se zabránilo ucpávání nanášecí trysky tmelu, nedotýkejte se s ní aktivovaného povrchu během práce.
5. Tmel naneste v dostatečné míře na místo budoucího spoje, díly smontujte a utáhněte dle potřeby.
6. Spoj je okamžitě odolný mírnému tlaku. Pro získání maximální pevnosti a odolnosti vůči rozpouštěd­lům nechejte řádně vytvrdit (min. 24 hodin).
7. Spoj rozeberete běžným nářadím, event. pro snazší demontáž můžete provést místní ohřev přibližně do 250 °C a rozebrání za tepla.

Pro závitové spoje
Střední pevnost
Odolává vysokým hydraulickým tlakům
Maximální vůle 0,15 mm
Chemický typurethan methakrylát
Barvaoranžová
Korozivitažádná
Bod vzplanutí> 100 °C
Maximální spárado 0,15 mm
Viskozita střední700 mPas
Teplotní rozsah–55 °C až +150 °C
Tlaková odolnost70 N/mm2
Manipulační doba5–15 min

Související produkty